วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

อุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนสายเชียงรุ้ง-เมืองลา

อุโมงค์ลอดไต้ภูเขา ถนนสายเชียงรุ้ง-เมืองลา ชายแดนสู่ประเทศลาว มีทั้งหมด ๑๐ อุโมงค์ อุโมงที่ยาวที่สุดยาว ๓ กม.อยู่ใกล้กับวนอุทยานแห่งชาติถ้ำ เม็งหยวน เมืองลา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/3NOA0C85/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: