วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

บ้านไทลืือโบราณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน

บ้านไทลืือโบราณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน


http://www.4shared.com/photo/0QwssyAX/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: