วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ไร่ข้าวโพด

จากไร่กล้วยเราก็ผ่านไร่ข้าวโพดของเมืองจีนในมณฑลยูนนาน สองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่าและเขาที่พระอาจารย์นำพาพวกเราให้ดั้นด้นมาด้วยความเมตตาต่อผู้คนแห่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: