วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชีวิตบนดอยสูง

ชีวิตบนดอย จะไปไหนมาไหนก็จต้องอาศัยไม้เท้าคอยพยุงยามพลั้งพลาด โบราณมักจะพูดเปรียบเทียบเสมอว่า "ไม้เท้าดีกว่าลูกอกตัญญู"บันทึกบนดอยสูง มณฑ,ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: