วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมู่บ้านกลางดอย

หมู่บ้านกลางดอย มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: