วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

เปรตเต่า tertoise peta

บุคคลผู้แย่งอำนาจหน้าที่การงานของผู้อื่น เป็นบาปกรรม นำผลคือวิบากให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเต่า     a person who underminds the other authority or duties is punished in the hell as the spirit of  tertoises.

ไม่มีความคิดเห็น: