วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เด็กน้อยต่างชาติกับพระครูประกาศพุทธพากย์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เด็กน้อยต่างชาติกับพระครูประกาศพุทธพากย์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

http://www.4shared.com/photo/iLCqIqf2/IMG_0246.html

ไม่มีความคิดเห็น: