วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประพฤติปฏิบัติของพระ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงามhttp://www.youtube.com/watch?v=uhD2ANhIsog

การประพฤติปฏิบัติของพระ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม

ไม่มีความคิดเห็น: