วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษา ๓ คน โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม ศิษย์เก่า มมร.รุ่นที่ ๑http://www.youtube.com/watch?v=zWBKlUBdnSs&feature=relmfu

นักศึกษา ๓ คน โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม ศิษย์เก่า มมร.รุ่นที่ ๑

ไม่มีความคิดเห็น: