วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิบากกรรม พูดคำหยาบ sub.Eng-中文

http://www.youtube.com/watch?v=vXYQ7zCmnr4&feature=related

วิบากกรรม พูดคำหยาบ sub.Eng-中文

ไม่มีความคิดเห็น: