วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อุบาสกเมืองอาฬวี

อุบาสกเมืองอาฬวี
อัคคาฬวะเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับโปรดอาฬวกะยักษืและชาวเมืองอาฬวี
http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok_hist/ubasok-hattaka.htm

ไม่มีความคิดเห็น: