วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อนุสรณ์สถานระลึกถึงท่านอาฬวกะยักษ์

พระเจดีย์ที่เห็นพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ และ พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง พร้อมวิศวกรกำลังเดินไปดูนั้น เป็นพระเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับที่นี่ เพื่อโปรดท่านอาฬวกะยักษ์ และชาวเมืองอาฬวี โดยเฉพาะพระราชกุมารเมืองอาฬวีพร้อมด้วยบริวาร ๕๐๐ คน ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ได้ดวงตาเห็นธรรม
ท่านอาฬวกะยักษ์ถือบาตเดินตามหลังพระพุทธองค์เข้าไปบิืณฑบาตในเมือง แตไม่กล้าเข้าไปในเมืองเพราะอายชาวเมืองอาฬวีที่กินพี่น้องเขาเสียเป็นจำนวนมาก จึงถวายบาตแด่พระพุทธองค์ ออกรออยู่นอกเมือง
พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้ชาวเมืองอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูท่านอาฬวกะยักษ์ ในขณะเดียวกันก็ให้่ท่านอาฬวกะยักษ์ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้ปลอดภัย ก็อยู่ด้วยกันมาด้วยความผาสุข บัดนี้ เหตุการณ์นั้นได้ล่วงเลยมาถึง ๒๕๕๕ ปีแล้ว คงไว้แต่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้เราได้ระลึกถึง

สมลักษณ์ วันโย
บันทึกภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: