วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หินตา ยาย ถ้ำเม็งหยวน

หินตา ยาย ในถ้เม็งหยวน เมืองแวน สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐปรชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: