วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฉ้อราษฏร์บังหลวงตกนรก

ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำที่ฉ้อราษฎร์บังหฃลวงคอรับชั่น โกงกินบ้านเมือง ตกนรก พ้นจากนรก มาเกิดเป็นเปรตหมูเสวยเศษกรรมจนกว่าจะหมด ทรมาณแสนสาหัสหาความสุขสบายใดไม่ได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ไม่มีความคิดเห็น: