วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประสบการภาวนา ๓

เพิ่มคำอธิบายภาพ
ภาพนี้บันทึกไว้เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา คราวที่พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ขณะที่ยังเป็นพระมหาสมพร กตวโร หลังจากได้เรียนกัมมักฐานจากครูบาอาจารย์แล้วก็ออกแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญเพียรตามอริยะประเพนีที่ครูบาอาจารย์เคยนำพาปฏิบัติมา ที่เห็นในภาพคือทางเดินในป่าขึ้นเทือกเขาชมพู อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พากันไปพร้อมภิกษุสามเณรผู้ใคร่ในการปฏิบัติ แม้จะยากลำบากขาดแคลนเพียงใดก้พยายามอดทน อดกลั้่น หวังจะได้พบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังใจหวัง สมัยแรกจะเดินผ่านตรงนี้ทุกคนก็ต้องถือพร้าคนละเล่มเพื่อตัดวัชชะพืชที่งอกออกมาปกคลุมทางเอาไว้ แต่เมื่อเราขึ้นบ่อยใครขึ้นก็พยายามตัดออก เพราะในป่านั้นพวกต้นไม้ใบหญ้่างอกเร็วมาก หากเราไม่พยายามตัด ไม่นานหนทางก็ถูกปิดหมด แม้จะเผชิญกับอุปสัคนานาชนิด โดยเฉพาะพวกโอปปาติกะที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ด้วยอำนาจแห่างธรรมก็สามารถผ่านพ้นมาได้ คราวหนึ่งบนศาลาปฏิบัีติธรรม มันกระโดดออกมาสี่ตนจากสี่ทิศมาทับพระอาจารย์ไว้ ท่านต้องใช้อำนาจแห่งพระธรรมต่อสู้ ท่านเล่าว่าพอกำหนดจิตมันกระเด็นตกศาลาไปเลย จากนั้นมามันก็ไม่มารบกวนอีก

ไม่มีความคิดเห็น: