วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทางข้างเหว

ทางที่คดเคี้ยว ทางซ้ายก็เป็นเหวลึก คนวัญอ่อนไม่กล้ามอง ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ผู้คนรู้จักอดทน รู้จักที่สูงที่ต่ำ ถ่ายจากดอยแขม ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: