วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

meditation place สถานที่ภาวนา

เมืองเ่ก่าเชียงรุ่ง สถานที่เคยไปภาวนากับพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เมื่อปี ๒๕๕๕
meditation place is very important for everyone who want to let own mind to be calm and peaceful in doing meditation such as forest,mountain,clearing place,farmer rice keeping place,empty house and so on. Ven.prakruprakasbuddhapak led all follower to seek the lonely place where is suitable for mind to be developed in the higher state.Chompoo mountain as seen in the pic is one of the suitable place for meditation purpose.

ไม่มีความคิดเห็น: