วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

พม่ารำขวาน bamaramkhuan

 พม่ารำขวาน บรรเลงด้่วยขลุ่ยจีน โดย สมลักษณ์ วันโย

ไม่มีความคิดเห็น: