วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศาสนพิธี 1 พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง


 ศาสนพิธี
1 พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
การเตรียมตัวก่อนบวช
            กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะบวช ไม่ว่าจะบวชพระหรือสามเณร สิ่งสำคัญที่ต้องทำในเบื้องต้น คือ
       ให้มารดา บิดา นำตัวไปมอบแต่เจ้าอาวาส หรือพระอุปัชฌาย์ในวัดที่ต้องการจะบวชอยู่อาศัย เพื่อให้ท่านได้ตรวจดูคุณสมบัติ และ กำหนดวันบวชให้ พรอมทั้งกรอกในสมัครบรรพชาอุปสมบท
     ก่อนถึงวันบวช วัน หรือ  วัน ต้องท่องจำคำขอบรรพชาอุปสมบท ที่เรียกว่า  ขานนาค ให้ได้ถูกต้องคล่องปากอย่าให้อึกอัก
      หมั่นฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีการบรรพชาอุปสมบท กับ พระอุปัชฌาย์ให้เข้าใจ
      ฝึกหัดกิริยา มารยาทของภิกษุ เช่น การกราบ การไหว้ การประเคน ให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: