วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การบรรพชา บวชสามเณร


การบรรพชา บวชสามเณร
เมื่อมารดาบิดานำตัวไปมอบถวายให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์แล้ว สิ่งต้องทำต่อไปคือ ท่องจำคำบรรพชา ไตรสรณะคมน์ คำอาราธนาศีล คำสมาทานศีล ๑๐ ให้ได้ ศีล ๑๐ คือ
       เว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
     เว้นจากการลักขโมย
      เว้นจากการแสพกาม ( ร่วมประเวณีกับผู้อื่น)
      เว้นจากการพุดโกหก พุดคำหบาบ พูดยุยังให้เขาแตกกัน พุดเรื่องไร้สาระ
      เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย และเสพของมึนเมาต่าง
       เว้นจากการบริโภคอาหารหลังจากเที่ยงวัน
      เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่น
      เว้นจากการตกแต่ง ทัดดอกไม้ ลูบไล้ด้วยของหอม
       เว้นจากการนั่งและนอน บนเตียง ฟูก ตั่ง อันสูงใหญ่ ภายในยัดนุ่น สำลั นุ่มสบาย มีลวดลายวิจิตรงดงาม
๑๐  เว้นจากการรังเงินและทอง รวมทั้งของมีค่าอื่นๆ
ศีลทั้ง ๑๐ ข้อนั้น พึงจำไว้ว่าถ้าทำผิด ข้อข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง จะทำให้ขาดจากความเป็นสามเณรทันที แต่ถ้าทำผิด ข้อเบื้องปลาย จะถูกลงโทษให้ทำงาน เช่น ขัดห้องน้ำ ปัดกวาดลานวัด เป็นต้น  นอกจากนี้ สามเณรยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามเสขิยวัตร ๗๕  ข้อ เพื่อฝึกกิริยามารยาทของตนให้เรียบร้อยดีงาม เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการบวชสามเณร
       ดอกไม้ ธูป เทียน สำหรับบูชาพระรัตนตรัย ชุด
     ดอกไม้ ธูป เทียน หรือ ธูปเทียนแพสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์
      ไตรจีวร (ไตรแบ่ง) มีจีวร อังสะ ประคตเอว สบง และผ้ารัดอก
      บาตร พร้อมฝาและเชิง
      จีวร สบง อังสะ สำรองเปลี่ยนผ้าอาบน้ำ ผืน
       ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า
      เสื่อ หมอน มุ้ง ผ้าห่ม
      ของใช้ที่จำเป็นอย่างอื่น เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ซ้อนส้อม จาน เป็นต้น
(ข้อ - จะไม่มีก็ได้)

ไม่มีความคิดเห็น: