วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สติปัฏฐานปาฐะ


สติปัฏฐานปาฐะ
บทขัดสติปัฏฐานปาฐะ
สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ                                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งทรงประเสริฐกว่า
มะหาการุณิโก มุนิ                                           สัตว์ เท้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระมุนี
เอกายานัง มัคคัง นามะ                                   ได้ทรงแสดงทางสายเอกไว้
เวเนยยานัง อะเทสะยิ                                      สำหรับเวไนยสัตว์ผู้
กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง                                    มีจิตเศร้าหมอง
จิตตักเลสะวิสุทธิยา                                         เพื่อความที่จิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากิเลส
โสกานัง ปะริเทวานัง                                       เพื่อก้าวล่วงความเศร้าโศกคร่ำครวญ
อะติกกะมายะ สัพพะโส                                  เพื่อความอัศดงค์ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์
ทุกขานัง โทมะนัสสานัง                                  โทมนัส โดยประการทั้งปวง
อัตถุงคะมายะ อัฏฐิตัง                                     เพื่อบรรลุญายธรรม
ญายัสเสวา คะมายะ                                       เพื่อสำเร็จพระนิพพาน
นิพพา นัสสาภิปัตติยา                                                และเพื่อความที่จิตเป็นธรรมชาติ
สติปัฏฐานนะนาเมนะ                                                หมดจดจากปวงกิเลส
วิสุสุตัง วิธะ สาสะเน                                      เราทั้งหลาย จงมาร่วมกันสวดพรรณนาหนทาง
จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง                                      สายนั้น ซึ่งปรากฏอยุ่ในพระศาสนานี้ โดยนาม
ตัง มัคคนตัมถะณามะ เส                                ว่าสติปัฏฐานกันเถิด

ไม่มีความคิดเห็น: