วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อุบลราชธานี : อักษรอีสาน(ไทยน้อย)

http://www.youtube.com/watch?v=rAAVNQ5Zyvg&feature=list_other&playnext=1&list=SPBC21F0F82561B47A


อุบลราชธานี : อักษรอีสาน(ไทยน้อย)

ไม่มีความคิดเห็น: