วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร : ตัวธรรมอีสาน

http://www.youtube.com/watch?v=FH_gNwZlL-o&feature=related

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร : ตัวธรรมอีสาน

ไม่มีความคิดเห็น: