วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ผจญภัยที่ดอยแขม สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผจญภัยที่ดอยแขม สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านวิชัยเดินอย่างอ่อนระโหยโรยแรง ขณะที่พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ ขึ้นไปนั่งรออยู่บนแท่นหินข้างทางไกลออกไป ท่านวิชัยบอกว่ามันเหนื่อยใจจะขาด ผมบอกว่าอย่าเดินเร็วค่อยๆเดินไป เพราะมันเป็นยอดเขาสูงอากาศเบาบาง เพราะทางนี้สูงและชันมากรถขึ้นไม่ไหวจึงต้องลงมาเข็ญรถ พอรถไปได้คนก็จะไปไม่ได้เพราะเนื่อย ต้องค่อยๆประคับประคองกันไป เพื่อรักษาชีวิตไว้

ไม่มีความคิดเห็น: