วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพารักษ์ประจำหมู่บ้าน ที่ ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: