วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

บ้านไทลื้อ

บ้านไทลื้อแบบเก่าที่ใช้เจาะสลักสอดเป็นตง ถ้าไม่เสมอกันก็ใช้ไม้หนุนเอาอย่างในภาพ ส่วนมากทั้งหลังก็จะใช้เจาะในแบบเดียวกัน แต่ในปัจจุบัน การซ่อมแซมบ้านยใหม่หรือทำบ้านใหม่มักจะไม่ใช้แบบนี้ หากไม่อนุรักษ์ไว้ ไม่นานเราก็จะไม่เห็นศิืลปะการสรน้างบ้านแบบดั้งเดิมอีก คงจะเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนแบบใหม่ และไต้ถุนสูงแบบเอนกประสงค์แบบนี้ก็จะค่อยๆเริ่มหายไป จึงได้บันทึกภาพเอาไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลัีงจะได้ดูเป็นขวัญตา ถ่ายภาพที่ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน สวาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: