วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เทิือกเขาแดนพม่า

เทือกเขานั้นเป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องยาวไปถึงประเทศพม่า ที่ยืนอยู่นั้นเป็นยอดเขาวัดครูบาปา มองลงไปด้านล่างตรงหุบเขาคือแม่น่้ำหลวยที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้่ำของ

ไม่มีความคิดเห็น: