วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

บ่อน้ำไทลื้อแห่งสิบสองปันนา

บ่อน้ำในเมืองเชียงรุ่งจะออกแบบเดียวกันคือมีอาคารครอบ หลังคาแหลมเป็นแบบยอดเจดีย์ มีทางเข้าตักน้ำได้ทางเดียว บ่อน้ำทุกแห่งน้ำจะอยู่ไม่ลึกสามารถตักเอาได้โดยง่าย น้ำไสเย็นสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น: