วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

สองผู้เฒ่าเสาหลักแห่งไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา

เสาหลักแห่งวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกิจกรรมสมาทานบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันพระ ทั้งสองผู้อาวุโสทั้งสองท่านมีลูกหลานมากมาย ต่างก็ทำธุรกิจภัตตาคารบ้าง อย่างอื่นบ้าง รวมถึงสนีบสนุนกดารเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งเผ่าไทให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว จัดชุดรำแบบไทลื้อ ไปแสดงโชว์ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ่ง ส่วนมากก็ใช้่ลานหน่้าวิืหารวัดเชียงป้อมเป็นสถานที่ฝึกซ้อม นักม่องเที่ยวจากประเทศไทยคงจะได้ชมฝีมือกมารร่ายรำมาแล้วก็๋เป็นได้

ไม่มีความคิดเห็น: