วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

กลองยาว

เชียงได้ชื่อว่าเมืองแห่งกลองยาว เพราะในถนนในเมืองนั้นจะทำสัญลักษณ์กลองยาวไว้ทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น: