วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เชียงขาง เมืองแห่งขุนเขา

อากาศหนาวเย็นที่เมืองจีน พระอาจารย์พระครสิริธรรมวิเทศ ไอทุกคืนเพราะความหนาว แต่ก็ยังสามารถฟันฟ่ามาได้ถึงวันกลับ ที่นี่คือถนนเข้าสู่เมืองเชียงขาง บนเขาจะม่ีน้่ำพุร้อนพวยพุ่งออกมา จนต้องกักรอไว้ให้เย็นลงก่อนค่อยปล่อยลงมาตามท่อเพื่อใช้ในการอุปโภคบริอโภคต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: