วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เมืองลอง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ นั่งพักที่เมืองลอง ขณะรอรถจากเมืองเชียงขางมารับ เพื่อจะขึ้นสู่ยอดเขาดอยแขมที่สูงเสียดเมหต่อไป นับเป็นการเดินทางที่ทุรกันดานยิ่ง ต้องปีนไปตามไหล่เขาสูงบนทางที่เป็นดินบ้าง หินบ้างขรุขระ

ไม่มีความคิดเห็น: