วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เดินทางผ่านขุนเขาและยอดดอย

พาหนะที่นำพาคณะพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เดินทางจากเมืองเชียงรุ่ง ผ่านเมืองต่างๆ เช่นเมิงโลง(เมืองลอง) ข้ามยอดดอยต่างๆมุ่งสู่เมืองเชียงขางตามลำดับ เส้นทางส่วนใหญ่จะไต่ไปตามใหล่เขาสูง นี่คือการเดินทางนำพาคณะศิษย์ไปแสวงบุญยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ดินแดนที่เรียกว่าเผ่าไทในบรรพกาล ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่นี่มาแต่อดีตกาลไม่ได้ย้ายไปไหน ถูกครอบครองโดยจักรพรรดิจีนแต่โบราณ ภาษาและประเพนีจึงคงเหลือไว้ให้เราได้ศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: