วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การแต่งตัวเตรียมบวชเป็นภิกษุของพระ(สามเณร)


พระ(สามเณ) ที่จะบวชเป็นตุ๊ มี ๓ รูป และแต่งตัวพิเศษ อย่างที่เห็น เป็นประเพนีเก่าแก่ของชนชาวจีนเสื้อสายไท มาแต่โบราณ สมัยราชอาณาจักรน่านเจ้า สิบสองจุไท สิบสองปันนา อันมีต้นกำเนิดจากอาณาจักรของแสแห่งท่านขุนบรมราชาธิราช พวกไทดำดำเรียกท่านว่าขุนบูรม 

ไม่มีความคิดเห็น: