วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บวชตุ๊


คลองจีวรให้พระที่เตรียมตัวเข้่าบวชเป็นตุ๊ (เขาเรียกสามเณรเป็นพระ และ เรียกพระว่า ตุ๊ ส่วนพระเถระ เขาเรียกว่าครูบา ) ในพิธีบวชพระ ณ อุโบสถวัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: