วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองเชียงขาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพเมืองเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถ่ายจากบรนิเวณวัดเชียงขาง มีถนนและอาคารบ้านเรือนที่เป็นตลาด ร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายไปตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: