วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระพุทธศาสนากับประชนจีน

ประชาชนชาวจีน ต่างก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พากันมาร่วมอนุโมทนาในการอุปสมบทพระที่วัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กทม ได้ให้ความอุปถัมภ์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว พรน้อมให้การสนับสนุนจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่คร่ำคร่าไปตามฤดูกาล และได้อัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น: