วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รถเมล์ ไทยขลาว thailand-lao bus service

การเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-ลาว
Thailand and lao bus service time table.
nongkai-vientian     55 thb.
udonthani-viantian   80 thb
ubolrachathani-pakse  200 thb.
mukdahan-sawannakhet 45 thb.
khonkaen-vientian 180 thb.
Bangkok-vientain 900 thb.
nakornpanom-takaek 70 thb.
chiengmai-luangpabang  1,200 thb.
udonthani-nongkai-vanvieng 320 thb.
Bangkok-pakse 900 thb.

หนองคาย-เวียงจันทน์  55 thb tel.0-4241-2679
อุดรธานี-เวียงจันทน์  80 thb.tel.0-4222-1489
อุบลราชธานี-ปากเซ  200 thb. tel.0-4531-2773
มุกดาหาร-สะหวัีนเขต 45 thb.tel.0-4261-1478
ขอนแก่น-เวียงจันทน์  180 thb.tel.0-4323-7300
กรุงเทพ-เวียงจันทน์  900 thb.tel.02-9360657
นครพนม-ท่าแขก 70 thb 0-4251-1403
เชียงใหม่-หลวงพระบาง 1,200 thb tel.0-5324-1449
อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง  320 thb udon tel.0-4222-2498 nongkai  tel.0-4241-2679
กรุงเทพ-ปากเซ     900 thb   tel.02-9360675

ไม่มีความคิดเห็น: