วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชุดไทลื้อ

ชุดไทลื้อ เจ้าของภัตตาคารใกล้ๆวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ในคราวติดตามพระอาจารย์ไปเยี่ยม พระสงฆ์และประชาชน สิบสองปันนา ๑๖-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: