วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พิธีอุปสมบทเถรวาสจีน

พิธีอุปสมบทเถราวาสแบบจีน ไทลื้อ จัดขึ้นที่วัดเชียงขาง เมืองเชียงขาง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: