วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัชรยาน (พุทธตันตระ)

ข้อความต่อไปนำมาให้ศึกษาจากผู้ที่เขานับถือและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาที่เป็นลัทธิมหายาน ซึ่งได้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทำให้ผุ้คนไม่สามารถรู้และเข้าใจคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ โดยยกเอากามเป็นเครื่องนำทาง ขระที่พระพุทธองค์สอนให้หลีกออกจากกาม แต่ลัทธินี้สอนให้ัหมกมุ่นในกามและก็อ้างว่าคือพระพุทธศาสนาก็ได้ความนิยมแพร่หลาย และล่วงเลยเข้ามาในประเทศไทยแล้วในปัจจุบัน จึงควรที่ีพวกเราจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ จะได้ไม่หลงประเด็น
ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่คัดเอามาจากคำที่เผยแพร่อยู่ในเวปเป็นภาษาญี่ปุ่น

 ทิเบต Vajrayana พุทธศาสนาและความสุข

พุทธศาสนาในทิเบตได้เริ่ม Sontsu ~ en-King of กระเจี๊ยบ (吐蕃) (ดำรง 593 ปี 638 ปี) ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเจ็ดโบราณทิเบตอาณาจักรเนื้อที่เสียนโยบายพระพุทธธรรมกษัตริย์แล้วเนื่องจากพุทธศตวรรษที่ 9 วันนี้ดึก พุทธศาสนาได้รับการแนะนำจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ส่งลงสายสำหรับพุทธศาสนากับทิเบตเป็นเวลาเมื่อมีการจัดตั้งลับพุทธศาสนาขณะที่ในอินเดียมันเกิดขึ้นและความลับ Kengyo ได้รับรายงานเกือบจะพร้อมกัน
คนส่วนใหญ่ก็เป็นข้อสงสัยจาก Kengyo โต้แย้งที่ได้รับการสะท้อนความลับในทางปฏิบัติยังไม่มีความน่าสนใจ Tantric พุทธศาสนาที่ถูกนำไปทิเบตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศูนย์โยคะทางเพศเพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะวาดความอยากรู้ของคนที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการครอบงำโดยลับพุทธศาสนาในทิเบตจากจุดเริ่มต้น รูปปั้นพระพุทธรูปทิเบตมากแตกต่างจากสิ่งที่ถูกมองในญี่ปุ่นและพระพุทธรูปเพื่อ
ฉันเอาภาพบางส่วนของสหภาพทางเพศของเราทั้งชายและหญิงในทิเบตพระพุทธเวลาประมาณพิพิธภัณฑ์นี้ พระพุทธรูปพุทธศาสนาที่ห้ามไม่ให้แต่งงานเป็นที่เคารพศีลทำไมเราทำรูปแบบที่เห็นได้ชัดดังนั้นการมีเซ็กซ์ เปิดใช้งานพลังงานชีวิตที่ค่อนข้างจะไปโยคะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีของ shantih บาร์เรลปลดปล่อยเพื่อให้การปราบปรามพลังชีวิตเช่น Kengyo จนกว่าจะมีการแสดงโดยความใคร่ลับพุทธศาสนาสายบริสุทธิ์พลังงานของพวกเขาต่อไปผมจะทำให้การเปลี่ยนในการฝึกโยคะที่คุณกำลังพยายาม ไปถึงการปลดปล่อยโดย ฉันกล่าวว่าการประกาศการประชุมลับแทนท "พระพุทธเจ้า Ji ถูกพับเก็บสายโยคะและหญิงมีเพศสัมพันธ์" และในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบแปดและมีผลกระทบสำคัญใน Tantric พุทธศาสนาของทิเบต (ปี - 1139 990) Kyunbo โรงเรียน Kagyuu แม้ว่าผู้ที่ Malva (ปี - 1097 1012) เริ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขแทนทโยคะที่ได้รับการสอนจาก (คู่ค้าทางเพศ) คราโยคีลับผู้หญิงในร่างกายผมตื่นขึ้นมาสิ่งที่ถูกกล่าวโดยการใช้เต็มรูปแบบของ เทคนิคพิเศษและเรือและพิจารณาบูรณาการของพระพุทธเจ้าตัวเองและสิ่งที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์โยคะเต็มใจ เช่นรัฐลึกลับพระพุทธเจ้าเหมือนจะผงะหงายเมื่อเราเห็นญี่ปุ่น, ฉันมีแบบฟอร์มที่คุณรู้สึกแปลกใจและความเงียบสงบไม่หยาบคาย

ไม่มีความคิดเห็น: