วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธาตุปางเยอ pangyer pagoda

การบูรณะซ่อมแซมพระธาตุปางเยอเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยรวมศนรัทธาของผู้มีบุญทั้งหลาย พระอาจารยืพระครูประกาศพุทธพากย์ กำลังสำรวจ ตรวจดูไม้เก่าที่เขาถวายมาจากบ้านของผู้ใจบุญทุกสาระทิศ ใครมีไม้ มีของ มีทรัพย์ใดๆก็นำมาร่วมกัน ผู้ที่ไม่มีก็สามารถร่วมบุญนี้่ได้ด้วยการขวนขวายป่าวประกาศบอกบุญ ที่เรียกว่า เวยยาวัจจะมัย บุญอิันสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยเหลือในการทำบุญ ด้วยหวังความสุขอันเป็ฌนทิพย์รออยู่หข้างหน้าของผู้มีปัญญา นำพาให้ถึงความพ้นทุกข์อันเป็นสุขชั่วนิรันดรที่เรียกกันสว่าพระนิพพานนั่นเอง
ven.prakruprakasbuddhapak inspected the wood laying on the temple groun preparing to re-construction the old pagoda called "pratatpangger" contained the Lord Buddha's hair in it.He is the pupporter of re-construction of this temple in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: