วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธาตุปางเยอปัจจุบัน

มองไปไกลๆที่มีพระพระอาจารย์ยืนอยู่ และมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นั่น คือบ้านสำหรับคนทีี่อยู่าเฝ้าพระธาตุ บัดนี้เป็นบ้านร้าง เพราะหลังจากที่มีการยึดศาสนสถานเป็นของรัฐหมดแล้ว ทั้งพระหรือชาวบ้านก็อาศัยอยู่ไม่ได้ ต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ลาสิกขาไป  ศาสนสถานแห่งนี้เดิมมีความใหญ่โตกว้างขวางมาก แต่มาบัดนี้ก็เหลือไว้แต่บริเวณพระธาตุ ส่วนนอกนั้นรัฐก็ขายให้เอกชนถือครอบครอง ส่วนมากก็ซื้อไปปลูกยางพารา นี่คือความจริงเกี่ยวกับพระธาตุปางเยอในปัจจุบัน
bratat pangger is the old pagoda or jedee located in xishuangbanna,yunnan,china.Dai people gave all their own support Budshism in their own former kingdom.

ไม่มีความคิดเห็น: