วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตุง ในงานถวายพระประธานโบสถ์วัดเชียงป้อม

ตุง หรือธงประตากหรือธงแผ่นผ้า มักจะทำแขวนไว้เสมอในเวลามีงานบุญ ตุงที่เห็นบันทึกไว้ในงานพิธีถวายพระประธานประจำโบสถ์วัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: