วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิหารพระธาตุปางเยอ

วิหารข้างพระธาตุปางเยอซึ่งยังไม่ได้รับการบูรณะ เป็นของที่อยู่ในสภาพเดิม จะต้องบูรณะซ่อมแซมใหม่ให้ใช้งานได้และมั่นคงแข็งแรง ซึ่งพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ได้ไปยืนครุ่นคิดคำนึงถึงแผนการที่จะนำมาคณะศิษย์บูรณะพระธาตุถวายเปผฌ็นพุทธบูชาในเร็วๆนี้คงจะมีการเดินทางไป การเดินทางนั้นขณะนี้ที่สะดวกที่วุดคืิอทางอากาศโดยสายการบินไซน่าแอรืไลน์ จากสุวรรณภูมิถึงสนามบินเชียงรุ่งหรนือจิงหง ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สำหรับท่านที่มีธุระสามารถเดินทางไปกลับได้ในระยะสั้นๆได้ ส่วนทางรถเมล์ คงจะมีการเชื่อมทางระหว่างกันในเร็วๆนี้
ส่วนตัวพระธาตุจะใช้ปิดท้องทองคำทั้งองค์ รายละเอีรยดจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกันในเร็วๆนี้
vihara is the multipurpose hall located in the buddhist temple.panger is bratat in jinghong town of xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: