วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัดใหญ่ไทลื้อ

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุกกษัตริยาราม หน้าพระพุธรุปยืนองค์ใหญ่ที่วัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรั,ประชาชนจีน
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: