วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิหารวัดใหญ่ไทลื้อ dai temple

พระประธานในวิหารวัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑+๗ มกราคม ๒๕๕๖ dai temple in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: