วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้าวซอย ๒๕๕๔วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปกินข้าวซอยเป็นอาหารเช้า ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังเมืองเชียงขาง อันเป็นการเดินทางสู่สิบสองปันนาเป็นครั้งแรกที่ติดตามพระอาจารย(์อัญเชิญพระบรมธาตุสู่เมืองเชียงขาง เพื่อให้ชาวไทได้กราบไหว้บูชา

ไม่มีความคิดเห็น: