วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันใดไทลื้อ

บันใดบ้านไทลื้อ หากจะนับพื้นบนและล่างเข้าด้วยกันก็เป็น ๑๒ อันเป็นปริศนาธรรมคือ ปัจจาการ ๑๒ ที่เป็นเหตุึแห่งสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่าย ตาย เกิด เวียนวนไปมาหาเบื้องต้นและที่สุดมิได้ คนพาลสันดานหยาบมองการเวียนว่าย ตาย เกิด เป็นเรื่องพึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง แต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญา มองว่าเป็นทางแห่งทุกข์ที่จะต้องรีบแก้ไขดำเนินไปสู่ความสิ้นสุดแห่งมทุกข์นั้นโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: