วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ต้นไม้ใหญ่เชียงรุ่ง big tree in jinghong

ต้นไม้ใหญ่ ข้างถนนจากวัดเชียงป้อมไปยังตลาดสด สูงท่วมหัว คงจะมีอายุมากกว่าร้อยปีขึ้นไป เขาได้เอาผ้าพลาสติกมาห่มเอาไว้กันน้ำฝนและแสงแดดแผดเผาทำให้ผุกร่อน  เมื่อน้อมเอาต้นไม้นี้มาพิจารณาก็จะได้ความว่า ต้นไม้ตายนั้นยังทรงคุณค่า มีราคา เป็นเงินเป็นทอง ขณะที่ กายของคนเราที่ตายแล้วหาค่าอะะไรก็ไม่ได้ เน่า เหม็นทันทีที่วิญญาณไปปราศแล้ว เป็นทีี่น่ารังเกียจขยะแขยงแก่ผู้พบเห็นต้องรีบนำไปเผาให้สิ้นซาก ข้อนี้ ฉันใด กายใจของผู้ัได้ฝึกฝนดีแล้วด้วยธรรมและวินัย พ้นวิสัยแห่งปุถุชน พ้นบ่วงมาร ย่อมประเสริฐ ครุวนาดุจรัตนทั้งหลายที่ผู้ัคนหลงไหลปรารถนาได้มาครอบครอง ฉันนั้น
the big tree laid down on the side way of the road leading from jingpom temple to the local market of jinghong.xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: